logo golfreiswijzer
Homepage golf Nieuwtjes over golfreizen, golfvakanties golfbanen Geef u hier op voor nieuwsbrief vol met golfreis-nieuws Algemene links voor golf en golfreizen E-mail de redactie van golfreiswijzer bookmark tell a friend
Golf courses and hotels on golftravelguide.com

Disclaimer website Golfreiswijzer.nl

25 juli 2005

Toepasselijkverklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Golfreiswijzer.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Golfreiswijzer.nl stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Golfreiswijzer met voordurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Golfreiswijzer.nl kan echter geen enkele garantie geven terzake van de juistheid of volledigheid van de op deze website aangeboden informatie.
Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Golfreiswijzer.nl aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de toegang tot deze website of het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Plaatsen van beoordelingen

Op de website van Golfreiswijzer.nl kunnen golfbanen beoordeeld worden door de bezoekers van de website. Deze beoordelingen betreffen persoonlijke ervaringen van bezoekers van de desbetreffende golfbanen. Terzake van het publiceren door bezoekers van een beoordeling op de website van Golfreiswijzer.nl over een bepaalde golfbaan, zijn de “Voorwaarden met betrekking tot het publiceren van beoordelingen” van toepassing. Deze Voorwaarden worden door de bezoeker aanvaard op het moment dat de bezoeker zijn beoordeling verzendt.

In beginsel zullen alle beoordelingen op de website worden gepubliceerd door Golfreiswijzer. Mocht echter blijken dat een bezoeker in strijd met de “Voorwaarden met betrekking tot het publiceren van beoordelingen” handelt, dan behoudt Golfreiswijzer.nl zich het recht voor de desbetreffende beoordeling(en) van die bezoeker geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van hyperlinks

De website van Golfreiswijzer.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden die niet door Golfreiswijzer.nl worden beheerd. Deze verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Golfreiswijzer.nl. Golfreiswijzer.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Golfreiswijzer.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk en/of commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golfreiswijzer.nl niet toegestaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Golfreiswijzer.nl en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de van deze website ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.